Thứ 3, Ngày 17 tháng 09 năm 2019
Việt Nam vượt nhiều quốc gia, tăng 4 hạng về năng lực cạnh tranh du lịch năm 2019

Việt Nam vượt nhiều quốc gia, tăng 4 hạng về năng lực cạnh tranh du lịch năm 2019

Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch từ năm 2019 đã tăng 4 hạng nhờ 1 loạt điểm đến lọt vị trí top trong các BXH uy tín quốc tế.

Xem nhiều hơn