Thứ 7, Ngày 23 tháng 02 năm 2019
Thứ 4, Ngày 13 tháng 06 năm 2018, 16:35

Khuyến mại đặc biệt cho hành trình đi Nhật

Blue Sky triển khai mức giá giảm đặc biệt cho chặng bay Nhật Bản của Vietnam Airlines

🌈 Chặng Hà Nội - Tokyo - Hà Nội
☑️ Hạng Thương gia: Giá từ 1150 USD.
☑️ Hạng Phổ thông đặc biệt: Giá từ 850 USD
☑️ Hạng Phổ thông: Giá từ 520 USD

🌈 Chặng Hà Nội - Osaka - Hà Nội
☑️ Hạng Phổ thông: Giá từ 520 USD

 


-------------------------------------------------
 Mọi thông tin xin liên hệ:
Phòng vé Blue Sky Travel
17 Hạ Hồi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024 3747 2928
Email: phongve@blueskyvietnam.com