Thứ 2, Ngày 21 tháng 06 năm 2021

Trang chủ » Chính sách » Chính sách hoàn hủy tour »

Chính sách hoàn hủy tour

Trường hợp khách hàng báo hoãn hoặc hủy tour (báo hủy tour qua fax hoặc email, không báo hủy tour qua điện thoại) vì bất kỳ lý do gì, hai bên cam kết như sau:
 
- Khách hàng báo huỷ tour ngay sau khi ký hợp đồng và đặt cọc tiền, sẽ phải chịu phạt đặt cọc 40% tổng trị giá hợp đồng tính trên số khách hủy. Đối với khách hàng đăng ký tour sát ngày khởi hành, không áp dụng mức phạt này mà sẽ áp dụng mức phạt tương ứng với thời điểm khách báo hủy được quy định ở dưới đây.
 
- Khách hàng báo huỷ tour trư¬ớc ngày khởi hành 20->30 ngày (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật), sẽ phải chịu phạt đặt cọc trị giá 60% tổng trị giá tour tính trên số khách hủy.
 
- Khách hàng báo huỷ tour trư¬ớc ngày khởi hành 11->19 ngày (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật), sẽ phải chịu phạt đặt cọc trị giá 75% tổng trị giá tour tính trên số khách hủy.
 
- Khách hàng báo huỷ tour trư¬ớc ngày khởi hành 06 - 10 ngày (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật), sẽ phải chịu phạt đặt cọc trị giá 85% tổng trị giá tour tính trên số khách hủy.
 
- Khách hàng báo huỷ tour trong vòng 05 ngày trước ngày khởi hành (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật trư¬ớc ngày, sẽ phải chịu phạt 100% tổng trị giá tiền tour tính trên số khách hủy.